Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu

Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia 1 maja do dnia 30 września
1 I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
31,0 38,9
B
pokój jednoosobowy w studiu
24,8 35,6
2 II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
23,7 31,6
3 III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
18,6 26,0
B
pokój dwuosobowy w studiu
15,7 23,7
4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
13,5 18,6
5 V A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
11,9 14,1
B
pokój wieloosobowy w studiu
11,3 12,9
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
10,1 11,3