Warunkiem przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji e-mailowej, telefonicznej, pisemnej przez Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST” jest wpłata zadatku w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) kosztów pobytu w terminie do 14 dni od dnia dokonania rezerwacji.

  • przekazem pocztowym na adres:

Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST”

ul. Kulczyńskiego 5

38-440 Iwonicz-Zdrój.

  • przelewem bankowym na konto

Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST” Iwonicz-Zdrój

mBank, Nr Rachunku: 45 1140 1010 0000 4859 7700 3001

W przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu komercyjnego (leczniczego, rehabilitacyjnego, wypoczynkowego) zwrot wpłaconego zadatku ulega pomniejszeniu:

  • zgłoszonej nie mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu ? 50% (słownie: pięćdziesiąt procent),
  • zgłoszonej nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacony zadatek zostaje zatrzymany przez Sanatorium,
  • zwrot zadatku w pełnej wysokości następuje po okazaniu zaświadczenia o pobycie na leczeniu szpitalnym, z  zaistnienia przyczyn siły wyższej np. powódź. Wniosek o zwrot zadatku w tych przypadkach rozpatrywany jest dla każdej osoby indywidualnie przez Dyrektora Sanatorium, po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających zaistnienie danego faktu,
  • w każdym przypadku zwrot zaliczki następuje po potrąceniu 10% (słownie: dziesięć procent) z tytułu kosztów manipulacyjnych poniesionych przez Sanatorium,
  • pozostałą należność klient uiszcza w recepcji Sanatorium w dniu zakwaterowania.

Do odmowy przyjęcia klienta upoważnia Sanatorium brak wpłaty zadatku.

Zwrot kosztów nie przysługuje za niewykorzystanie pełnego świadczenia wchodzącego w skład poszczególnych pobytów.