Zapytania ofertowe - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem

Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjno-kierunkowego

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" - Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania konkurencyjnego na budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjno-kierunkowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51391

Budowa małej architektury w miejscu publicznym

"Budowa małej architektury w miejscu publicznym" - na terenie należącym do Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54097?sekcja=ogloszenie

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia kawiarni na salę ćwiczeń

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia kawiarni na salę ćwiczeń – sygnatura sprawy: BM.513.3.2021.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59438

Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł) – sygnatura sprawy: BM.513.4.2021

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70476

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pt. „Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Termin składania ofert: do 13.12.2021 do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80155

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pt. „Dostawa wyposażenia, sprzętu medycznego oraz mebli (2 części)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Dostawa wyposażenia, sprzętu medycznego oraz mebli (2 części)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Termin składania ofert: do 13.12.2021 do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80138

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pt. „Dostawa mebli ” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Dostawa mebli ” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.


Termin składania ofert: do 16 lutego 2022 r. do godz. 11.00

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami znajdują się pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91635