Zapytanie cenowe na roboty budowlane


Związek Rzemiosła Polskiego  00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14 zaprasza do składania ofert na roboty budowlane przy budynku Sanatorium Uzdrowiskowe „Piast” 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego 5.

Zakres

prac budowlanych obejmuje:

wymianę pokrycia dachowego na nową blachę trapezową w kolorze brązowym wraz           z orynnowaniem oraz montażem kominów i deflektorów wentylacyjnych.

Termin wykonania prac – rok 2024,

Termin składania ofert: do dnia 1 lipca 2024 r.

adres e-mail do złożenia  oferty – zrp@zrp.pl, sekretariat@piastiwonicz.pl .

 

Wizje lokalne, wymiarowanie itp. – S.U. „Piast” 38-440 Iwonicz-Zdrój,                               ul. Kulczyńskiego 5 po uprzednim kontakcie telefonicznym: 13 43 508 51 pon. – piąt. w godz. 8:00 -14:00 raz umówienie terminu wizji z Dyrektorem S.U. „Piast” lub kontakt osobisty w miejscu lokalizacji obiektu.

 

 

Zapraszamy do składania ofert

Zapytania ofertowe - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem

Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjno-kierunkowego

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" - Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania konkurencyjnego na budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjno-kierunkowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51391

Budowa małej architektury w miejscu publicznym

"Budowa małej architektury w miejscu publicznym" - na terenie należącym do Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54097?sekcja=ogloszenie

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia kawiarni na salę ćwiczeń

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia kawiarni na salę ćwiczeń – sygnatura sprawy: BM.513.3.2021.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59438

Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł) – sygnatura sprawy: BM.513.4.2021

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70476

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pt. „Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Termin składania ofert: do 13.12.2021 do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80155

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pt. „Dostawa wyposażenia, sprzętu medycznego oraz mebli (2 części)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Dostawa wyposażenia, sprzętu medycznego oraz mebli (2 części)” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

Termin składania ofert: do 13.12.2021 do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80138

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pt. „Dostawa mebli ” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego "PIAST" - baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem" dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Dostawa mebli ” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu Zdroju.


Termin składania ofert: do 16 lutego 2022 r. do godz. 11.00

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami znajdują się pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91635