Ważna informacja

Z dniem 11.03.2021 sanatorium wznawia działalność. W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, do sanatorium przyjmowane są jedynie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w sanatorium. (Testy są finansowane ze środków publicznych na podstawie skierowania potwierdzonego przez NFZ) albo zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 dwoma dawkami.

Zlecenia na test wystawia sanatorium! Wszystkie osoby posiadające skierowanie na turnus z NFZ muszą niezwłocznie skontaktować się z nami w celu podania numeru telefonu. Prosimy o kontakt z sanatorium pod nr tel 13 43 507 11 lub 13 43 507 43. (UWAGA!!! osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą mogły zostać przyjęte na turnus!!!). 

Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em przez system eKolejka. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie. O wyniku testu przez wyjazdem poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia. Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

Osoby z infekcjami dróg oddechowych przebiegających z gorączką oraz te, które w ciągu ostatnich 24 dni przebywały w regionach świata gdzie znajdowały się ogniska koronawirusa winny skonsultować z lekarzem decyzję co do zmiany terminu turnusu (zwrot skierowania do NFZ z prośbą o zmianę terminu).

Podczas pobytu w sanatorium obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa (należy zaopatrzyć się w maseczki na cały czas pobytu) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego w holach, poczekalniach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Prosimy również o przywiezienie:

  • własnych ręczników,
  • szklanek, sztućców - ewentualnie do użytku osobistego, nie dotyczy sali żywienia zbiorowego (jadalni),
  • podręcznych płynów dezynfekcyjnych,
  • termometrów osobistych - do samokontroli stanu zdrowia poza kontrolnym codziennym sprawdzaniem stanu temperatury przez dyżurną pielęgniarkę. W przypadku stwierdzenia stanu gorączkowego należy natychmiast powiadomić punkt pielęgniarski tel. wew. z pokoju 322 lub nr kom. 793832115. 

Informujemy również, że w związku z obostrzeniami sanitarnymi nie będzie możliwe uczestniczenie w wycieczkach krajowych i zagranicznych.

Nie będą możliwe wyjazdy na przepustki oraz odwiedziny osób postronnych.

Pobyty pełnopłatne lecznicze będą realizowane tylko po wykonaniu testu na koronawirusa. Informacje w tej sprawie osoba może zasięgnąć w najbliższej jednostce sanepidu.

Pobyt na:

- leczeniu uzdrowiskowym dla osób dorosłych nie podlega przepisom ustawy zasiłkowej tzn. nie wystawia się orzeczenia o niezdolności do pracy druk (L4). Nauczyciel w terminie wyjazdu wyznaczonym na inną datę niż wakacje posiada prawo wykorzystania urlopu dla podratowania zdrowia. - obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie właściwego miejscowo OW NFZ o przypadku zmiany stanu zdrowia w okresie oczekiwania na skierowanie do sanatorium uzdrowiskowego. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniechania w/w obowiązku Pacjenta z tytułu niezakwalifikowania Pacjenta przez lekarza uzdrowiskowego w dniu rozpoczęcia turnusu po przeprowadzeniu medycznego wywiadu wstępnego.

Turnusy rehabilitacyjne w naszym sanatorium są wstrzymane do odwołania.