Ważna informacja

Informacja dla Świadczeniobiorców

Na podstawie § 7  i § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 25 marca 2022 r. poz. 679) z dniem 28 marca 2022 r. :

  1. do dnia 30 kwietnia 2022 nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.
  2. znosi się obowiązek przedstawiania wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego przed terminem rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji w przypadku realizacji:

1)             leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,

2)             świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,

Informacja dodatkowa:

W obowiązującym stanie epidemii na terytorium RP należy zabezpieczyć się na czas odbycia leczenia w rzeczy osobiste tj. ręczniki, maseczki, kubeczki do pokoi itp.

 

Podczas pobytu w sanatorium obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa (należy zaopatrzyć się w maseczki na cały czas pobytu) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego w holach, poczekalniach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Prosimy również o przywiezienie:

  • własnych ręczników,
  • szklanek, sztućców - ewentualnie do użytku osobistego, nie dotyczy sali żywienia zbiorowego (jadalni),
  • podręcznych płynów dezynfekcyjnych,
  • termometrów osobistych - do samokontroli stanu zdrowia poza kontrolnym codziennym sprawdzaniem stanu temperatury przez dyżurną pielęgniarkę. W przypadku stwierdzenia stanu gorączkowego należy natychmiast powiadomić punkt pielęgniarski tel. wew. z pokoju 322 lub nr kom. 793832115. 

Informujemy również, że w związku z obostrzeniami sanitarnymi nie będzie możliwe uczestniczenie w wycieczkach krajowych i zagranicznych.

Nie będą możliwe wyjazdy na przepustki oraz odwiedziny osób postronnych.

Pobyty pełnopłatne lecznicze będą realizowane tylko po wykonaniu testu na koronawirusa. Informacje w tej sprawie osoba może zasięgnąć w najbliższej jednostce sanepidu.

Pobyt na:

- leczeniu uzdrowiskowym dla osób dorosłych nie podlega przepisom ustawy
zasiłkowej tzn. nie wystawia się orzeczenia o niezdolności do pracy druk (L4).
Nauczyciel w terminie wyjazdu wyznaczonym na inną datę niż
wakacje posiada prawo wykorzystania urlopu dla podratowania zdrowia.

- obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie właściwego miejscowo OW NFZ o
przypadku zmiany stanu zdrowia w okresie oczekiwania na skierowanie do sanatorium uzdrowiskowego.
Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku zaniechania w/w obowiązku Pacjenta z tytułu
niezakwalifikowania Pacjenta przez lekarza uzdrowiskowego w dniu
rozpoczęcia turnusu po przeprowadzeniu medycznego wywiadu wstępnego.