1. Pacjent przyjęty na pobyt 21-dniowy ze skierowania NFZ zgłasza się z aktualnym skierowaniem i po wykonaniu testu na COVID-19.
  2. Pacjent przyjęty na pobyt pełnopłatny leczniczy powinien posiadać aktualny wynik testu na COVID-19.
  3. W czasie całego pobytu leczniczego nie są udzielane żadne przepustki.
  4. Podczas pobytu zabronione są odwiedziny jak i również przyprowadzanie do budynku osób postronnych.