Informacja dla pacjenta  skierowanego w ramach potwierdzonego skierowania z NFZ  do Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego ZRP S.U. „Piast” w Iwoniczu-Zdroju

 1.  NFZ zakontraktował w cenie „osobodnia” :

   • łóżko w pokoju w części hotelowej Sanatorium,  Sanatorium przydziela pokój w dniu przyjazdu, nie przyjmuje się  rezerwacji zgłoszeń dotyczących  rezerwacji pokoi, nie zapewnia wspólnego zakwaterowania współmałżonków/partnerów życiowych,
   • trzy posiłki dziennie ( dieta normalna, lekkostrawna, cukrzycowa wg wskazań lekarza kierującego na leczenie sanatoryjne lub po przedstawieniu odrębnego zaświadczenia od lekarza specjalisty).Nie serwuje się diet specjalnych typu: bezbiałkowa, bezglutenowa, wegańska, wegetariańska itp.,
   • cztery badania lekarskie podczas trwania turnusu leczniczego sanatoryjnego: badanie wstępne,  cotygodniowe i końcowe – termin ustala lekarz uzdrowiskowy prowadzący leczenie, (ponadto konsultację lekarską doraźną w razie potrzeby),
   • wstępne badanie lekarskie powinno być przeprowadzone w pierwszej dobie po przyjęciu,
   • całodobową opiekę pielęgniarską,
   • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania, oraz leki i produkty lecznicze niezbędne do wykonania zabiegów leczniczych,
   • zabiegi przez 6 dni w tygodniu, nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do Sanatorium, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym 1 podstawowy bodźcowy z użyciem naturalnych surowców leczniczych i 2 dodatkowe zabiegi fizykalne zgodnie z ordynacją lekarza prowadzącego ,
   • istnieje możliwość dokupienia na życzenie pacjenta dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza prowadzącego leczenie, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupienia przez pacjenta.
 2. Załączony do skierowania cennik informuje o wielkości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium za jeden osobodzień pobytu świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem standardu pokoju w jakim został zakwaterowany. Nie jest to wykaz pokoi dostępnych w danym obiekcie. 

 3. Sanatorium  dla Pacjenta ze skierowaniem NFZ ma przygotowane miejsca w pokojach:
   • 2-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
   • 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  
   • 2+3 osobowych w studio z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
 4. Roszczenia ubezpieczonego wykraczające poza zakontraktowany pakiet usług, w tym dotyczące zakwaterowania- są niezasadne. Istnieje możliwość skorzystania z pakietu usług dodatkowych i ponadstandardowych za dodatkową opłatą, na własne życzenie.

 5. W recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” jest możliwość zdeponowania bagażu oraz depozytów pieniężnych i rzeczy wartościowych.

 6. Osobodzień – dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 1200 ostatniego dnia pobytu. Przyjazd bądź wyjazd wcześniejszy lub późniejszy jest możliwy tylko po uzgodnieniu z Sanatorium.

 7. Do Sanatorium należy zabrać:

  • dowód osobisty,
  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • potwierdzenie szczepienia 2-óch dawek szczepionki  przeciw Covid-19, w przypadku braku wpisania przez punkt pobrań  pozytywnego wyniku testu i informacji o szczepieniu w portalu gabinet.gov.pl należy o wyniku testu lub odbytym szczepieniu zawiadomić Sanatorium przed przyjazdem na leczenie uzdrowiskowe,
  • ważną legitymację ubezpieczeniową lub ostatni odcinek renty (emerytury),
  • dokumentację medyczną (zlecenia lekarskie, karty wypisowe leczenia szpitalnego,
  • zdjęcia rentgenowskie, inne wyniki badań),
  • stale pobierane leki na cały okres pobytu,
  • strój kąpielowy i czepek oraz strój sportowy do ćwiczeń gimnastycznych,
  • właściwy ubiór i obuwie z gumową podeszwą przeznaczony do odbycia zabiegów leczniczych,
  • w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze RP zaopatrzyć się należy we własne ręczniki kąpielowe i inne rzeczy osobistego użytku (np. szklanka, łyżeczka) maseczki ochronne i środki dezynfekujące do własnego użytku.
 8. W Sanatorium obowiązuje: na całej powierzchni ogólnodostępnej , w tym gabinety i baza zabiegowa, jadalnia w wyłączeniem czasu na spożywanie posiłku przy stoliku obowiązek zasłaniania ust i nosa – wyłącznie maseczki, przyłbice mogą być używane jako drugie dodatkowe zabezpieczenie, po wejściu do budynku, jadalni, gabinetów medycznych, zakładu rehabilitacyjno/przyrodoleczniczego dezynfekcja rąk,  cisza nocna, codzienny obchód pielęgniarski oraz pomiar temperatury ciała, zakaz odwiedzin osób z zewnątrz, zakaz gromadzenia się zbiorowego, w tym w pokojach pacjentów – utrzymanie odległość w przestrzeni zewnętrznej pomiędzy osobami 1,5 – 2 m, ograniczona liczba miejsc na Salce TV ogólnodostępnej zgodnie z ilością foteli, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu w całym obiekcie wraz z balkonami, regulamin porządkowy, organizacyjny i inne akty prawa wewnętrznego, zasady monitoringu i RODO, zakaz uczestniczenia w wycieczkach krajowych i zagranicznych poza teren miejscowości uzdrowiskowej wskazanej w skierowaniu jako miejsce odbycia procedury leczniczej- leczenia uzdrowiskowego dla osób dorosłych

 9. Zaleca się  przestrzegania poza obiektem przestrzegania przepisów prawa tj. nakazów i zakazów obowiązujących w okresie stanu epidemii

 10. Przepustki  na opuszczenie  miejscowości wskazane jako miejsce odbycia procedury leczniczej są wstrzymane do odwołania

 11. W Sanatorium obowiązują wewnętrzne procedury oraz regulamin przestrzegania zasad bezpieczeństwa uwzględniający stan epidemii dla Pacjenta ZRP S.U. „Piast” 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego 5 dotyczące obowiązujących zasad na terenie w/w Sanatorium w trakcie realizacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe w rygorze sanitarnych (epidemii) COVID-SARS-2 (Pacjent otrzymuje w/w do wiadomości i stosowania)

 12. Częściowa dopłata pacjenta do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od ilości osób zakwaterowanych w danym pokoju, a nie od ilości łóżek
 13. Sanatorium w przypadku niedojazdów zastrzega sobie możliwość przekwaterowania Pacjenta do innego pokoju w trakcie trwania turnusu
 14. Sanatorium nie prowadzi rezerwacji pokoi oraz nie zapewnia wspólnego zakwaterowania współmałżonkom/partnerom życiowym

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego  Sanatorium     Uzdrowiskowym  „ Piast” w Iwoniczu-Zdroju (pełny tekst do wglądu w Recepcji Sanatorium).

 1. Pobyt w Sanatorium, w ramach potwierdzonego skierowania NFZ rozpoczyna się od godziny 1400 pierwszego dnia pobytu. W przypadku przyjazdu w przeddzień turnusu należy uiścić opłatę za nocleg, zgodnie z obowiązującym w sanatorium cennikiem.

 2. Po przyjeździe, w Recepcji Sanatorium zostaje przydzielone łóżko w pokoju. Pacjent podczas przyjęcia lub w wyznaczonym przez Recepcję terminie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za część kosztów wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z załączonym do skierowania cennikiem.

 3. Kuracjusz po otrzymaniu klucza w recepcji skierowany do punktu pielęgniarskiego składając posiadaną dokumentację chorobową.

 4.  W punkcie pielęgniarskim, pielęgniarka zakłada niezbędną dokumentację medyczną na podstawie wniosku sanatoryjnego wypisanego przez lekarza rodzinnego pacjenta i potwierdzonego przez oddział NFZ. Równocześnie pacjent zostaje poinformowany o terminie wstępnego badania lekarskiego.

 5. Badanie lekarskie odbywa się w ciągu 1 doby od momentu przyjęcia pacjenta do Sanatorium.

 6. Obowiązkiem kuracjusza jest przybywać na badania lekarskie i zabiegi lecznicze oraz posiłki w oznaczonym czasie i terminie.

 7. Kartę zabiegową z zaplanowanymi zabiegami należy odebrać w punkcie pielęgniarskim.

 8. Kuracjusz poinformowany jest również o miejscu wykonywania zabiegów, dietach oraz możliwościach spędzania wolnego czasu.

 9. Pacjent przez całą dobę jest pod opieką pielęgniarską, doraźnie lekarską w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy oraz poza godzinami pracy lekarzy.

 10. W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, kuracjusz winien wezwać dyżurującą pielęgniarkę.

 11. Sanatorium w przypadku nagłej choroby zapewnia leki pierwszej potrzeby.

 12. Pacjent objęty jest badaniem lekarskim wstępnym, kontrolnym i końcowym.

 13. Cisza nocna obowiązuje od godz.2200 do 600.

 14. Pobyt kończy się o godz. 1200ostatniego dnia turnusu sanatoryjnego. W przypadku samowolnego skrócenia pobytu lub przeterminowanego wypisania z własnej winy pobierana będzie opłata za tzw. pustostanie według cen ustalonych w sanatorium. Wcześniejszy wyjazd możliwy jest wyłącznie ze względów zdrowotnych