W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w S.U. „PIAST” mogą Państwo skorzystać z:

Sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych – pobyt trwa 21-dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.
Skierowanie do uzdrowiska może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Następnie skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna).
Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, powinno być przesłane pocztą nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Sanatorium nie prowadzi rezerwacji pokoi, zakwaterowanie do pokoi na miejscu.

Z dniem 1 kwietnia zostają wprowadzone nowe ceny dla Kuracjuszy NFZ:

Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu

Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia 1 maja do dnia 30 września
1 I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
31,0 38,9
B
pokój jednoosobowy w studiu
24,8 35,6
2 II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
23,7 31,6
3 III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
18,6 26,0
B
pokój dwuosobowy w studiu
15,7 23,7
4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
13,5 18,6
5 V A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
11,9 14,1
B
pokój wieloosobowy w studiu
11,3 12,9
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
10,1 11,3