W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w S.U. „PIAST” mogą Państwo skorzystać z:

Sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych – pobyt trwa 21-dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Iwonicz-Zdrój – kierunki lecznicze uzdrowiska 

S.U. Piast- kierunki lecznicze – umowa z NFZ

choroby: ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, otyłość, osteoporoza, choroby kobiece i choroby skóry.

 

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.
Skierowanie do uzdrowiska może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Następnie skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna).
Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, powinno być przesłane pocztą nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Sanatorium nie prowadzi rezerwacji pokoi, zakwaterowanie do pokoi na miejscu.

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia II sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 maja do dnia 30 września
1. I A pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 32,6 40,9
B pokój jednoosobowy w studiu 26,1 37,4
2. II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,9 33,2
3. III A pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,5 27,3
B pokój dwuosobowy w studiu 16,5 24,9
4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,2 19,5
5 V A pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,5 14,8
B pokój wieloosobowy w studiu 11,9 13,6
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,6 11,9