Ważna informacja

przez Mirek Wasylik

Ważna informacja Z dniem 18.06.2020 sanatorium wznawia działalność. W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, do sanatorium przyjmowane są jedynie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału…