Ważna informacja

Z dniem 18.06.2020 sanatorium wznawia działalność. W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, do sanatorium przyjmowane są jedynie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w sanatorium. (Testy są finansowane ze środków publicznych na podstawie skierowania potwierdzonego przez NFZ).
Wszystkie osoby posiadające skierowanie na turnus z NFZ muszą niezwłocznie skontaktować się z nami w celu uzupełnienia danych do wystawienia skierowania na test (numer telefonu). Prosimy o kontakt z sanatorium 
pod nr tel 13 43 507 11 lub 13 43 507 43. (UWAGA!!! osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą mogły zostać przyjęte na turnus!!!). 

Osoby z infekcjami dróg oddechowych przebiegających z gorączką oraz te, które w ciągu ostatnich 24 dni przebywały w regionach świata gdzie znajdowały się ogniska koronawirusa winny skonsultować z lekarzem decyzję co do zmiany terminu turnusu (zwrot skierowania do NFZ z prośbą o zmianę terminu).

Podczas pobytu w sanatorium obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa (należy zaopatrzyć się w maseczki na cały czas pobytu) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego w holach, poczekalniach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Prosimy również o przywiezienie swoich ręczników, szklanek, sztućców,
podręcznych płynów dezynfekcyjnych.

Informujemy również, że w związku z obostrzeniami sanitarnymi nie będzie możliwe uczestniczenie w wycieczkach krajowych i zagranicznych.

Nie będą możliwe wyjazdy na przepustki oraz odwiedziny osób postronnych.