Home AKTUALNOŚCI

 

 

ZRPSanatorium Uzdrowiskowe ?PIAST?

w Iwoniczu-Zdroju

składa serdeczne podziękowania

Członkowi Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

w Warszawie

Prezesowi Antoniemu Odzimkowi

za organizację 10-dniowego pobytu leczniczego dla

Członków Cechów Rzemieślniczych i ich rodzin

w terminie 14-24 kwietnia 2012r. w naszym Sanatorium

 

Dyrektor i pracownicy

S.U. Piast w Iwoniczu Zdroju 

Informacja dla osób przyjeżdżających pełnopłatnie

na leczenie uzdrowiskowe

 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 2011r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 73 poz. 390), który stanowi, iż osoby inne niż świadczeniobiorcy oraz świadczeniobiorcy, którzy nie uzyskali skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, wskazanej ustawy mogą korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego za odpłatnością w wysokości ustalonej przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego po przedstawieniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku. Przepis posiada moc prawną od dnia 7 lipca 2011r.

W związku z powyższym z nową regulacją prawną informuje się
o obowiązku posiadania w/w zaświadczenia powyższej treści osoby przyjeżdżające na leczenie pełnopłatne. Zaświadczenie ma stanowić uzupełnienie karty choroby pacjenta.

Wzór zaświadczenia

 
sobota, 20 stycznia 2018
Galeria